Over Gert-Jan Vlasveld

Gert-Jan VlasveldIk ben senior partner bij CM Partners en daarnaast adviseur en trainer gespecialiseerd in contractmanagement. Tevens ben ik voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement (NBCM).

Met compagnon Jan van Beckum bracht ik de methode CATS CM voor contractmanagement tot stand; een methode waarover we twee boeken hebben uitgegeven:

  • Contractmanagement voor ICT op basis van CATS CM® (2008)
  • CATS CM editie 2014, Contractmanagement voor opdrachtgever en leverancier (2014)

Waarom dit blog?

Het vak contractmanagement ligt me na het hart en weet me elke dag weer tot uitdagingen te prikkelen. Waarom?

Contractmanagement is het op operationeel niveau managen van alle contractueel vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven rond een bepaalde overeenkomst. Daartoe behoort ook het managen van alle onduidelijkheden, hiaten en gewenste wijzigingen daarin. Ik merk in mijn werk als trainer en adviseur, dat er rond dit relatief nieuwe vakgebied nog veel onduidelijk is en dat velen van inzicht verschillen. Op dit blog wil ik, in aanvulling op mijn boeken, mijn verdere bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied leveren op kennisniveau.

Doet u mee?

Ik wil dat doen op kennisniveau; mede door er met u het gesprek over aan te gaan! Zo kunnen we met elkaar het vakgebied naar een hoger niveau tillen. Dit begint voor mij allereerst met het delen van ideeën, meningen en observaties. Doet u mee?