Contractmanagement Blog wenst je een gelukkig nieuwjaar!

Contractmanagement Blog wenst je een gelukkig nieuwjaar!

[Continue reading]

Top 6 activiteiten van de contractmanager

Contractmanagement Conferentie

Wanneer je als contractmanager op operationeel niveau de contracten binnen jouw organisatie managet, waar besteed je dan de meeste aandacht aan om de beoogde doelstellingen te realiseren? Wat uit het rijtje verantwoordelijkheden, verplichtingen, … [Continue reading]

Positioneer een contractbeheerder en een proceseigenaar in de organisatie

Pak je rol in het contractlevenscyclus

Vaak zien we verschil tussen leveranciers en opdrachtgevers als het gaat om het positioneren van de rollen binnen de organisatie. Dit wordt veroorzaakt door het belang dat de interne organisatie eraan hecht. Als vervolg op mijn vorige blog ‘Samenspel … [Continue reading]

Samenspel van contractmanagement rollen

CATS CM proces stappen

In het contractmanagementproces zijn er zowel aan de opdrachtgeverskant als aan de leverancierskant voor het managen van een contract vijf rollen: contracteigenaar, contractmanager, servicemanager, contractbeheerder en procesbeheerder. Ik wil vooral … [Continue reading]

Hoe meet je het effect van contractmanagement?

Hoe meet je het effect van contractmanagement

Een vraagstuk waar iedereen binnen het vakgebied contractmanagement mee worstelt, is die van de effectmeting. De toegevoegde waarde van contractmanagement zit dieper geworteld dan in besparingen alleen en is daarom niet puur in een cijfer uit te … [Continue reading]

Rara, wie is de contracteigenaar ?

Ik kaartte het in mijn blog van afgelopen week al even aan, het belang van een contracteigenaar. Omdat het managen van een contract gebeurt door de contractmanager, wordt het belang van een contracteigenaar niet altijd juist ingeschat. Om het aantal … [Continue reading]

Risico’s managen met rollen en zelfevaluatie

Kwaliteitscirkel van Deming

Herken je dit? Jouw organisatie heeft ogenschijnlijk gestroomlijnde processen en een proactieve uitvoering voor het managen van contracten, maar toch behaal je niet de beoogde effecten en resultaten. In mijn vorige blog gaf ik een reactie op de … [Continue reading]

Commissie Elias: onprofessioneel contractmanagement bij de overheid

Contractmanagement staat aan de basis van een regiemodel en is daarmee een essentiële factor voor een productieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (leveranciers). Na het zetten van de handtekeningen op een contract is het niet … [Continue reading]

Next step: contractstrategie

In het vorige blog vertelde ik over een operationeel manager die in eerste instantie overtuigd was van de voordelen van contractmanagement, maar die het belang van volledigheid als hoge drempel deed gelden. Nu schets ik u een tegenovergestelde … [Continue reading]

(On)volledigheid, geen drempel maar juist een reden voor contractmanagement

Inventari

Twee maanden geleden had ik een gesprek met een operationeel manager, die werkzaam is bij een organisatie in een branche die het op dit moment moeilijk heeft. Ik laat hier even in het midden welke bedrijfstak dit betrof. Aangezien vele bedrijfstakken … [Continue reading]