De zevende Nationale Contractmanagement Conferentie, mis het niet!

14102015-header_NCMC16

Hoe borg je contractmanagement op alle niveaus binnen de organisatie?

Innoveren, implementeren en uitvoeren. De trends binnen het vak contractmanagement zijn drastisch aan het veranderen. Veel organisaties zien het tegenwoordig als een bedrijfskritisch proces en werken actief aan het professionaliseren van hun contractmanagement. Binnen organisaties schept het vakgebied kansen voor de toekomst. Daarom is de zevende Nationale Contractmanagement Conferentie een uitgelezen moment om te kijken hoe contractmanagement geborgd wordt op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

  • Strategisch: worden de innovatiekansen gezien die contractmanagement biedt?
  • Tactisch: hoe wordt contractmanagement in de praktijk geïmplementeerd?
  • Operationeel: tegen welke zaken lopen organisaties aan in de dagelijkse uitvoering?

De zevende editie van de Nationale Contractmanagement Conferentie brengt u actuele en interessante praktijkverhalen, die u en uw organisatie verder helpen in de gedachtegoed rondom contractmanagement.

Laat u inspireren door o.a. keynotes van:

ArjenvanBerkum- Betula_webArjen van Berkum – Betula Group
In een verbonden wereld waarin geen enkele organisatie meer alleen is, is het managen van een business-ecosysteem een strategische taak geworden. Iedereen is met elkaar verbonden is, dus is het logisch dat organisaties dat ook zijn. Alleen bestaat niet meer. Bijdragen van derden nemen een steeds belangrijker plaats in de bedrijfsvoering in. Arjen deelt zijn interessante visie op wat dit op strategisch niveau betekent voor het samenwerken en het contracteren. [Lees meer]

Ferdinand-Burgersdijk_Calendar42_webFerdinand Burgersdijk – Calendar42
In de deeleconomie wordt een contract een vastlegging van vertrouwen, waarmee partijen gaandeweg samen beslissen hoe te acteren op gebeurtenissen. Contracten worden nog te vaak opgesteld als een loden bal die een samenwerking belemmert . Wanneer hebben we afgeleerd om gewoon spelregels te maken en ons daaraan te houden? Ferdinand laat zien hoe de invloeden van een bewustere, ‘vrouwelijkere’ maatschappij en de huidige digitale ontwikkelingen een wisselwerking hebben op contractmanagement. [Lees meer]

Door een gelegenheid te creëren waar u en uw vakgenoten samen kunnen brainstormen naar aanleiding van inspirerende sessies, geven we u een duwtje in de rug bij het bereiken van een volgend stadium in de volwassenheid.

Het evenement

Datum: 16 februari 2016
Organisator: CM Partners
Locatie: Congrescentrum Antropia te Driebergen
Kosten: €499,-
Ledenkorting: NBCM, F-MEX, IACCM, FMN, ASL BiSL Foundation en itSMF
Inschrijven: www.cmconferentie.nl

Top 6 activiteiten van de contractmanager

Top 6 activiteiten van de contractmanagerWanneer je als contractmanager op operationeel niveau de contracten binnen jouw organisatie managet, waar besteed je dan de meeste aandacht aan om de beoogde doelstellingen te realiseren? Wat uit het rijtje verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven neemt het meeste tijd in beslag? Dat vroegen we bij CM Partners in ons onderzoek naar rol, positie en beloning aan de deelnemende contractmanagers. Zijn het de vastgestelde aspecten van het contract of juist de gewenste wijzigingen die optreden door de uiteindelijk gebleken hiaten en onduidelijkheden?

Lees meer

Positioneer een contractbeheerder en een proceseigenaar in de organisatie

Pak je rol in het contractlevenscyclusVaak zien we verschil tussen leveranciers en opdrachtgevers als het gaat om het positioneren van de rollen binnen de organisatie. Dit wordt veroorzaakt door het belang dat de interne organisatie eraan hecht. Als vervolg op mijn vorige blog ‘Samenspel van contractmanagement rollen’, waarin ik vooral de contracteigenaar, de contractmanager en de servicemanager naar voren bracht, richt ik nu de aandacht op de contractbeheerder en de procesbeheerder. De belangrijkheid van deze rollen zou helemaal niet mogen afhangen van het feit of contractmanagement nu primaire of secundaire bedrijfsprocessen betreft. Voor een optimale samenwerking tussen leverancier en opdrachtgever is het gewoon essentieel dat de gehele keten van contractmanagement aan beide kanten goed ingericht is.

Het managen van een contract vraagt betrokkenheid van alle vijf rollen. Eerder benadrukte ik het belang van de aanwezigheid van deze rollen en dat doe ik dan ook niet voor niets. Vooral het transparant differentiëren van de rollen is cruciaal voor succesvol contractmanagement. Aan de basis staan van contactmanagement staat het ‘administratieve’ gedeelte. Hoe richt je je contractdossiers in binnen het contractmanagementproces ? Wie doet wat? Want voordat de uitvoering van start gaat, is het belangrijk om te definiëren hoe het beheer en het proces plaatsvindt. Daarvoor hebben we binnen de CATS CM methode specifieke rollen voor contractbeheerder en de procesbeheerder in het leven geroepen.Lees meer

Next step: contractstrategie

Contractmanagement StrategyIn het vorige blog vertelde ik over een operationeel manager die in eerste instantie overtuigd was van de voordelen van contractmanagement, maar die het belang van volledigheid als hoge drempel deed gelden. Nu schets ik u een tegenovergestelde situatie, waarbij contractstrategie een grote rol speelt.

Kortgeleden was ik bij een grote organisatie en sprak ik met de manager die verantwoordelijk is voor Inkoop & Contractmanagement. Deze organisatie heeft contractmanagement al enkele jaren als proces onderkend en ingericht, waarbij men CATS CM als methode geadopteerd heeft. Zijn afdeling is proceseigenaar, wat wil zeggen dat ze zorg draagt voor de definitie van het proces en de uitvoering ondersteunt en bewaakt. De (decentrale) verantwoordelijkheid voor die uitvoering is grotendeels belegd bij de business units en voor een klein deel bij zijn afdeling In koop & Contractmanagement. De uitvoering verloopt goed en op sommige plaatsen zelfs uitstekend. Dat betekent niet dat er geen issues meer op te lossen zijn, zoals de bewaking van het bestelproces om Maverick buying* te voorkomen en het gedisciplineerd uitvoeren van alle gestelde acties richting de leverancier. De huidige situatie vraagt steeds minder van zijn tijd en dat gaf hem de ruimte om zich af te vragen wat de volgende stap in de ontwikkeling van contractmanagement zou kunnen zijn.

Dat is een vraag waar we bij CM Partners ook regelmatig met elkaar en met anderen over brainstormen. Ik wil daar graag enkele gedachten met jullie over delen. Wij denken dat contractmanagement een onderwerp gaat worden voor het tactisch en strategisch niveau in organisaties. De relaties die organisaties hebben met anderen, het organisatie eco-systeem, wordt voor een groot deel (zo niet het overgrote deel) vormgegeven door middel van contracten. Dan zou je als organisatie eigenlijk nagedacht moeten hebben over de vorm en inhoud van die contracten: de contractstrategie. De aard van de relatie bepaalt namelijk de inhoud van het contract; niet alleen dat, het bepaalt ook de inkoop strategie die je daarvoor volgt.

Als de aard van de relatie transactiegericht is (ik bestel A tegen prijs X) dan is een zinvolle inkoopstrategie om een open inschrijving op basis van gedetailleerde specificatie te houden en de laagste prijs te selecteren. Is de aard van de relatie echter gebaseerd op gezamenlijke meerwaarde voor je eigen klanten waaraan de leverancier bijdraagt, dan zal de inkoopstrategie veel meer gericht moeten zijn op het vinden van raakvlakken tussen beide organisaties in plaats van zuiver op de prijs. In dat laatste geval zal het contract (de overeenkomst) voor het grootste gedeelte bestaan uit een beschrijving van de manier van samenwerken en veel minder uit de te leveren diensten (respectievelijk All Other Contract Matter, AOCM en Work To Be Done, WTBD binnen CATS CM). Kortom, wij zien als ontwikkeling voor de komende tijd dat eerst de contractstrategie wordt bepaald, zodat daarvan afgeleid de inkoopstrategie kan worden bepaald.

Ik ben erg benieuwd naar uw gedachten en/of bevindingen hierover en lees ze hieronder graag terug.

CM Partners, als hét kenniscentrum voor contractmanagement, wil daar haar steentje aan bijdragen door handvatten te ontwikkelen voor de contractmanagementactiviteiten op strategisch en tactisch niveau. Deze handvatten zullen uiteraard weer in boekvorm gepubliceerd worden. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Meldt u zich dan in de rechterkolom aan voor onze nieuwsbrief!

 

* Het inkopen buiten bestaande contracten

(On)volledigheid, geen drempel maar juist een reden voor contractmanagement

Contractmanagement: inventariserenTwee maanden geleden had ik een gesprek met een operationeel manager, die werkzaam is bij een organisatie in een branche die het op dit moment moeilijk heeft. Ik laat hier even in het midden welke bedrijfstak dit betrof. Aangezien vele bedrijfstakken het momenteel moeilijk hebben, gaat dit blog voor een breed scala organisaties op. Het draait hier namelijk om het belang van (on)volledigheid bij het starten van contractmanagement. Is dat daadwerkelijk een drempel om contractmanagement bovenaan het prioriteitenlijstje te zetten?

Lees meer